خانه راهنمای خرید پیگیری سفارش پشتیبانی درباره ما تماس با ما
جزوه برنامه ریزی استراتژیک موسی خانی

جزوه برنامه ریزی استراتژیک موسی خانی

دانلود جزوه برنامه ریزی استراتژیک موسی خانی فرمت pdf دستنویس ۵۳ ص ...
قیمت : 4,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
جزوه مدیریت بازاریابی اخلاصی ـ دانشگاه صنعتی شریف

جزوه مدیریت بازاریابی اخلاصی ـ دانشگاه صنعتی شریف

جزوه مدیریت بازاریابی اخلاصی ـ دانشگاه صنعتی شریف ۸۳ صفحه تایپ شده فرمت Pdf ...
قیمت : 5,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
جزوه بازاریابی Marketing نیکی

جزوه بازاریابی Marketing نیکی

دانلود جزوه بازاریابی Marketing نیکی ۱۳ ص دستنویس pdf ...
قیمت : 3,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
خلاصه کتاب بازاریابی خدمات زیمل _ کاظمی _ دانشگاه تهران

خلاصه کتاب بازاریابی خدمات زیمل _ کاظمی _ دانشگاه تهران

خلاصه کتاب بازاریابی خدمات زیمل - کاظمی - دانشگاه تهران ۱۶۰ ص تایپ شده فرمت Pdf ...
قیمت : 5,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
خلاصه کتاب چگونگی نوشتن طرح کسب و کار ـ کاظمی ـ دانشگاه تهران

خلاصه کتاب چگونگی نوشتن طرح کسب و کار ـ کاظمی ـ دانشگاه تهران

خلاصه کتاب چگونگی نوشتن طرح کسب و کار ـ کاظمی ـ دانشگاه تهران ۱۱۲ ص تایپ شده PDF ...
قیمت : 5,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
خلاصه كتاب مداخلات بهسازي سازمان كماليان

خلاصه كتاب مداخلات بهسازي سازمان كماليان

دانلود خلاصه كتاب مداخلات بهسازي سازمان كماليان ۸۷ ص دستنویس PDF ...
قیمت : 4,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
خلاصه کتاب تحقیقات بازاریابی مالهوترا

خلاصه کتاب تحقیقات بازاریابی مالهوترا

دانلود خلاصه کتاب تحقیقات بازاریابی مالهوترا ۱۵ ص تایپ شده PDF ...
قیمت : 5,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
جزوه مدیریت سازمانهای پیچیده با دیدگاه استراتژیک ـ همراهی

جزوه مدیریت سازمانهای پیچیده با دیدگاه استراتژیک ـ همراهی

دانلود جزوه مدیریت سازمانهای پیچیده با دیدگاه استراتژیک ـ همراهی ۱۱۲ ص تایپ شده PDF ...
قیمت : 5,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
جزوه مدیریت استراتژیک بازاریابی ـ دانشگاه علوم و تحقیقات

جزوه مدیریت استراتژیک بازاریابی ـ دانشگاه علوم و تحقیقات

دانلود جزوه مدیریت استراتژیک بازاریابی ـ دانشگاه علوم و تحقیقات ۲۹ ص تایپ شده ...
قیمت : 3,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
خلاصه کتاب مدیریت اسلامی و الگوهای آن ـ فروزنده

خلاصه کتاب مدیریت اسلامی و الگوهای آن ـ فروزنده

دانلود خلاصه کتاب مدیریت اسلامی و الگوهای آن ـ فروزنده ۳۸ ص تایپ شده PDF ...
قیمت : 3,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17