خانه راهنمای خرید پیگیری سفارش پشتیبانی درباره ما تماس با ما
پر فروش ترین محصولات
خلاصه کتاب تئوری سازمانی استیفن رابیتز
خلاصه کتاب تئوری سازمانی استیفن رابیتز
قیمت : 4,000 تومان
خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی پیشرفته ـ عباسپور
خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی پیشرفته ـ عباسپور
قیمت : 5,000 تومان
کتاب مدیریت منابع انسانی در سازمان های دولتی ـ درویش
کتاب مدیریت منابع انسانی در سازمان های دولتی ـ درویش
قیمت : 4,000 تومان
خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی ـ سعادت
خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی ـ سعادت
قیمت : 4,000 تومان
جزوه مدیریت تحول در سازمان فرنچ

جزوه مدیریت تحول در سازمان فرنچ

دانلود جزوه مدیریت تحول در سازمان فرنچ ۳۳ ص تایپ شده pdf ...
قیمت : 3,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
جزوه مدیریت تحول در سازمان امیرنژاد

جزوه مدیریت تحول در سازمان امیرنژاد

دانلود جزوه مدیریت تحول در سازمان امیرنژاد ۱۳ ص تایپ شده pdf ...
قیمت : 2,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
جزوه مدیریت استراتژیک بازاریابی میمند

جزوه مدیریت استراتژیک بازاریابی میمند

دانلود جزوه مدیریت استراتژیک بازاریابی میمند ۳۰۶ ص تایپ شده Pdf ...
قیمت : 4,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
جزوه مدیریت استراتژیک ناییجی ـ دانشگاه تهران

جزوه مدیریت استراتژیک ناییجی ـ دانشگاه تهران

جزوه مدیریت استراتژیک ناییجی ـ دانشگاه تهران دستنویس ۷۴ ص ...
قیمت : 5,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
خلاصه کتاب مدیریت استراتژیک فردآر.دیوید

خلاصه کتاب مدیریت استراتژیک فردآر.دیوید

دانلود خلاصه کتاب مدیریت استراتژیک فردآر.دیوید ۵۰ ص تایپ شده pdf ...
قیمت : 5,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
جزوه مدیریت استراتژیک منابع انسانی آرمسترانگ

جزوه مدیریت استراتژیک منابع انسانی آرمسترانگ

دانلود جزوه مدیریت استراتژیک منابع انسانی آرمسترانگ ۳۶ ص تایپ شده ...
قیمت : 4,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
جزوه مدیریت منابع انسانی جعفرنیا

جزوه مدیریت منابع انسانی جعفرنیا

جزوه دانلود مدیریت منابع انسانی جعفرنیا ۲۶ ص تایپ شده pdf ...
قیمت : 3,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
جزوه خلاصه بازاریابی و مدیریت بازار الواداری

جزوه خلاصه بازاریابی و مدیریت بازار الواداری

دانلود جزوه خلاصه بازاریابی و مدیریت بازار الواداری ۳۰۰ ص تایپ شده pdf ...
قیمت : 5,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
خلاصه کتاب تئوری سازمانی استیفن رابیتز

خلاصه کتاب تئوری سازمانی استیفن رابیتز

دانلود خلاصه کتاب تئوری سازمانی استیفن رابیتز ۵۸ ص تایپ شده pdf ...
قیمت : 4,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
جزوه حسابداری مدیریت ـ باقرزاده

جزوه حسابداری مدیریت ـ باقرزاده

دانلود جزوه حسابداری مدیریت ـ باقرزاده دستنویس۴۶ ص دستنویس ...
قیمت : 4,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17