خانه راهنمای خرید پیگیری سفارش پشتیبانی درباره ما تماس با ما
پر فروش ترین محصولات
خلاصه کتاب تئوری سازمانی استیفن رابیتز
خلاصه کتاب تئوری سازمانی استیفن رابیتز
قیمت : 4,000 تومان
خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی پیشرفته ـ عباسپور
خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی پیشرفته ـ عباسپور
قیمت : 5,000 تومان
کتاب مدیریت منابع انسانی در سازمان های دولتی ـ درویش
کتاب مدیریت منابع انسانی در سازمان های دولتی ـ درویش
قیمت : 4,000 تومان
خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی ـ سعادت
خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی ـ سعادت
قیمت : 4,000 تومان
خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی ـ قلی پور

خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی ـ قلی پور

دانلود خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی ـ قلی پور ۳۷ ص تایپ شده PDF ...
قیمت : 5,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
جزوه ارتباطات بازاریابی میمند

جزوه ارتباطات بازاریابی میمند

دانلود جزوه ارتباطات بازاریابی میمند ۳۴۹ ص تایپ شده PDF ...
قیمت : 5,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
جزوه مدیریت تبلیغات و ارتباطات بازاریابی ـ رحیمیان

جزوه مدیریت تبلیغات و ارتباطات بازاریابی ـ رحیمیان

دانلود جزوه مدیریت تبلیغات و ارتباطات بازاریابی ـ رحیمیان ۷۰ ص دستنویس ...
قیمت : 4,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
جزوه مدیریت تغییرـ خدیوی

جزوه مدیریت تغییرـ خدیوی

دانلود جزوه مدیریت تغییرـ خدیوی ۶۳ ص تایپ شده PDF ...
قیمت : 4,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
جزوه بازاریابی و مدیریت بازار صادقی پور

جزوه بازاریابی و مدیریت بازار صادقی پور

دانلود جزوه بازاریابی و مدیریت بازار صادقی پور ۳۳۰ ص تایپ شده فرمت PDF ...
قیمت : 5,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
جزوه بازاریابی کاظمی دانشگاه تهران

جزوه بازاریابی کاظمی دانشگاه تهران

دانلود جزوه بازاریابی کاظمی دانشگاه تهران ۲۷۱ ص تایپ شده PDF ...
قیمت : 5,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
جزوه بازاریابی بین المللی حسینی

جزوه بازاریابی بین المللی حسینی

دانلود جزوه بازاریابی بین المللی حسینی ۲۹۳ ص تایپ شده PDF ...
قیمت : 5,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
جزوه برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی ـ رستم پور

جزوه برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی ـ رستم پور

دانلود جزوه برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی ـ رستم پور ۳۶ ص فرمت PDF تایپ شده ...
قیمت : 3,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
خلاصه کتاب مدیریت عمومی الوانی

خلاصه کتاب مدیریت عمومی الوانی

دانلود خلاصه کتاب مدیریت عمومی الوانی ۳۴ ص تایپ شده ...
قیمت : 4,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
جزوه اصول و مبانی مدل تعالی سازمانی ـ خدیوی

جزوه اصول و مبانی مدل تعالی سازمانی ـ خدیوی

دانلود جزوه اصول و مبانی مدل تعالی سازمانی EFQM ـ خدیوی ۲۹ ص تایپ شده ...
قیمت : 3,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17