خانه راهنمای خرید پیگیری سفارش پشتیبانی درباره ما تماس با ما
پر فروش ترین محصولات
خلاصه کتاب تئوری سازمانی استیفن رابیتز
خلاصه کتاب تئوری سازمانی استیفن رابیتز
قیمت : 4,000 تومان
خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی پیشرفته ـ عباسپور
خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی پیشرفته ـ عباسپور
قیمت : 5,000 تومان
کتاب مدیریت منابع انسانی در سازمان های دولتی ـ درویش
کتاب مدیریت منابع انسانی در سازمان های دولتی ـ درویش
قیمت : 4,000 تومان
خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی ـ سعادت
خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی ـ سعادت
قیمت : 4,000 تومان
جزوه طراحی و تدوین کسب و کارـ جمالی ـ دانشگاه تهران

جزوه طراحی و تدوین کسب و کارـ جمالی ـ دانشگاه تهران

دانلود جزوه طراحی و تدوین کسب و کارـ جمالی ـ دانشگاه تهران ۳۰ ص دستنویس ...
قیمت : 3,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
جزوه طرح و تدوین کسب و کارـ ممیزـ‌ دانشگاه تهران

جزوه طرح و تدوین کسب و کارـ ممیزـ‌ دانشگاه تهران

دانلود جزوه طرح و تدوین کسب و کارـ ممیزـ‌ دانشگاه تهران دستنویس ۷۸ ص pdf ...
قیمت : 5,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
جزوه تحلیل محیط ـ معروفی

جزوه تحلیل محیط ـ معروفی

دانلود جزوه تحلیل محیط ـ معروفی ۱۲ ص دستنویس ...
قیمت : 5,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
جزوه تحلیل محیط کسب و کار ـ کاشفی ـ‌ دانشگاه تهران

جزوه تحلیل محیط کسب و کار ـ کاشفی ـ‌ دانشگاه تهران

جزوه تحلیل محیط کسب و کار ـ کاشفی ـ‌ دانشگاه تهران ۳۷ ص دستنویس pdf ...
قیمت : 3,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
جزوه تحلیل محیط داخلی و بین المللی ـ رودینی

جزوه تحلیل محیط داخلی و بین المللی ـ رودینی

دانلود جزوه تحلیل محیط داخلی و بین المللی ـ رودینی ۵۹ ص تایپ شده ...
قیمت : 4,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
جزوه تحقیقات بازاریابی ـ دانشگاه تهران

جزوه تحقیقات بازاریابی ـ دانشگاه تهران

دانلود جزوه تحقیقات بازاریابی ـ دانشگاه تهران ۱۹ ص تایپ شده pdf ...
قیمت : 3,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
جزوه تبلیغات نوآورانه در عصر حاضرـ کاظمی ـ‌دانشگاه تهران

جزوه تبلیغات نوآورانه در عصر حاضرـ کاظمی ـ‌دانشگاه تهران

دانلود جزوه تبلیغات نوآورانه در عصر حاضرـ کاظمی ـ‌ دانشگاه تهران ۸۹ ص تایپ شده pdf ...
قیمت : 4,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
جزوه تحلیل محیط داخلی و بین المللی پورصادق

جزوه تحلیل محیط داخلی و بین المللی پورصادق

دانلود جزوه تحلیل محیط داخلی و بین المللی پورصادق ۴۳ ص تایپ شده pdf ...
قیمت : 4,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
جزوه بازاریابی رقابتی جمالی دانشگاه تهران

جزوه بازاریابی رقابتی جمالی دانشگاه تهران

دانلود جزوه بازاریابی رقابتی جمالی دانشگاه تهران ۲۸۸ ص تایپ شده pdf ...
قیمت : 5,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
جزوه مدیریت استراتژیک داوری دانشگاه تهران

جزوه مدیریت استراتژیک داوری دانشگاه تهران

دانلود جزوه مدیریت استراتژیک داوری دانشگاه تهران ۷۰ ص تایپ شده pdf ...
قیمت : 4,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17