خانه راهنمای خرید پیگیری سفارش پشتیبانی درباره ما تماس با ما
پر فروش ترین محصولات
خلاصه کتاب تئوری سازمانی استیفن رابیتز
خلاصه کتاب تئوری سازمانی استیفن رابیتز
قیمت : 4,000 تومان
خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی پیشرفته ـ عباسپور
خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی پیشرفته ـ عباسپور
قیمت : 5,000 تومان
کتاب مدیریت منابع انسانی در سازمان های دولتی ـ درویش
کتاب مدیریت منابع انسانی در سازمان های دولتی ـ درویش
قیمت : 4,000 تومان
خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی ـ سعادت
خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی ـ سعادت
قیمت : 4,000 تومان
خلاصه كتاب مديريت منابع انساني ـ گلپايگاني

خلاصه كتاب مديريت منابع انساني ـ گلپايگاني

دانلود خلاصه كتاب مديريت منابع انساني ـ گلپايگاني ۴۲ ص فرمت PDF ...
قیمت : 4,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
جزوه مدیریت منابع انسانی ـ قشمی

جزوه مدیریت منابع انسانی ـ قشمی

دانلود جزوه مدیریت منابع انسانی ـ قشمی ۲۹ ص تایپ شده PDF ...
قیمت : 4,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
کتاب مدیریت منابع انسانی در سازمان های دولتی ـ درویش

کتاب مدیریت منابع انسانی در سازمان های دولتی ـ درویش

دانلود کتاب مدیریت منابع انسانی در سازمان های دولتی ـ درویش ۲۹۰ ص تایپ شده فرمت PDF ...
قیمت : 4,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی پیشرفته ـ عباسپور

خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی پیشرفته ـ عباسپور

دانلود خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی پیشرفته (رویکردها، فرآیندها و کارکردها) - عباسپور ۵۳ ص تایپ شده PDF ...
قیمت : 5,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
خلاصه کتاب مدیریت اسلامی و الگوهای آن ـ فروزنده

خلاصه کتاب مدیریت اسلامی و الگوهای آن ـ فروزنده

دانلود خلاصه کتاب مدیریت اسلامی و الگوهای آن ـ فروزنده ۳۸ ص تایپ شده PDF ...
قیمت : 3,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
جزوه مدیریت استراتژیک بازاریابی ـ دانشگاه علوم و تحقیقات

جزوه مدیریت استراتژیک بازاریابی ـ دانشگاه علوم و تحقیقات

دانلود جزوه مدیریت استراتژیک بازاریابی ـ دانشگاه علوم و تحقیقات ۲۹ ص تایپ شده ...
قیمت : 3,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
جزوه مدیریت سازمانهای پیچیده با دیدگاه استراتژیک ـ همراهی

جزوه مدیریت سازمانهای پیچیده با دیدگاه استراتژیک ـ همراهی

دانلود جزوه مدیریت سازمانهای پیچیده با دیدگاه استراتژیک ـ همراهی ۱۱۲ ص تایپ شده PDF ...
قیمت : 5,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
خلاصه کتاب تحقیقات بازاریابی مالهوترا

خلاصه کتاب تحقیقات بازاریابی مالهوترا

دانلود خلاصه کتاب تحقیقات بازاریابی مالهوترا ۱۵ ص تایپ شده PDF ...
قیمت : 5,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
خلاصه كتاب مداخلات بهسازي سازمان كماليان

خلاصه كتاب مداخلات بهسازي سازمان كماليان

دانلود خلاصه كتاب مداخلات بهسازي سازمان كماليان ۸۷ ص دستنویس PDF ...
قیمت : 4,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
خلاصه کتاب چگونگی نوشتن طرح کسب و کار ـ کاظمی ـ دانشگاه تهران

خلاصه کتاب چگونگی نوشتن طرح کسب و کار ـ کاظمی ـ دانشگاه تهران

خلاصه کتاب چگونگی نوشتن طرح کسب و کار ـ کاظمی ـ دانشگاه تهران ۱۱۲ ص تایپ شده PDF ...
قیمت : 5,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17