خانه راهنمای خرید پیگیری سفارش پشتیبانی درباره ما تماس با ما
پر فروش ترین محصولات
خلاصه کتاب تئوری سازمانی استیفن رابیتز
خلاصه کتاب تئوری سازمانی استیفن رابیتز
قیمت : 4,000 تومان
خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی پیشرفته ـ عباسپور
خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی پیشرفته ـ عباسپور
قیمت : 5,000 تومان
کتاب مدیریت منابع انسانی در سازمان های دولتی ـ درویش
کتاب مدیریت منابع انسانی در سازمان های دولتی ـ درویش
قیمت : 4,000 تومان
خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی ـ سعادت
خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی ـ سعادت
قیمت : 4,000 تومان
خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی سعادت

خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی سعادت

دانلود خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی سعادت ۲۸۹ ص تایپ شده pdf ...
قیمت : 5,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
جزوه مدیریت منابع انسانی پیشرفته کرمی پور

جزوه مدیریت منابع انسانی پیشرفته کرمی پور

دانلود جزوه مدیریت منابع انسانی پیشرفته کرمپور ۵۸ ص تایپ شده pdf ...
قیمت : 4,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
جزوه مباحث کاربردی در مدیریت منابع انسانی ـ عباس زادگان

جزوه مباحث کاربردی در مدیریت منابع انسانی ـ عباس زادگان

دانلود جزوه مباحث کاربردی در مدیریت منابع انسانی ـ عباس زادگان ۲۴ ص تایپ شده pdf ...
قیمت : 3,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
جزوه بازاریابی بین المللی میرزاحسن حسینی

جزوه بازاریابی بین المللی میرزاحسن حسینی

دانلود جزوه بازاریابی بین المللی میرزاحسن حسینی ۲۹۳ ص تایپ شده pdf ...
قیمت : 5,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
جزوه اصول مديريت و تئوري سازمان رابینز

جزوه اصول مديريت و تئوري سازمان رابینز

دانلود جزوه اصول مديريت و تئوري سازمان رابینز۲۲۳ ص تایپ شده PDF ...
قیمت : 5,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
جزوه تنظیم رفتار سازمانی ـ نظری هاشمی

جزوه تنظیم رفتار سازمانی ـ نظری هاشمی

دانلود جزوه تنظیم رفتار سازمانی ـ نظری هاشمی ۱۸۵ ص تایپ شده فرمت PDF ...
قیمت : 5,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
جزوه مدیریت استراتژیک منابع انسانی ـ خانی

جزوه مدیریت استراتژیک منابع انسانی ـ خانی

دانلود جزوه مدیریت استراتژیک منابع انسانی ـ خانی ۸۶ ص تایپ شده PDF ...
قیمت : 4,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
جزوه سیستمهای اطلاعات مدیریت کاهانی

جزوه سیستمهای اطلاعات مدیریت کاهانی

دانلود جزوه سیستمهای اطلاعات مدیریت کاهانی ۸۹ ص تایپ شده PDF ...
قیمت : 5,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
جزوه مدیریت تغییر خدیوی

جزوه مدیریت تغییر خدیوی

دانلود جزوه مدیریت تغییر - خدیوی ۶۳ ص تایپ شده PDF ...
قیمت : 5,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
جزوه درس بازاریابی و مدیریت بازار صدیق پور

جزوه درس بازاریابی و مدیریت بازار صدیق پور

دانلود جزوه درس بازاریابی و مدیریت بازار صدیق پور ۳۳۰ ص فرمت PDF ...
قیمت : 5,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17