خانه راهنمای خرید پیگیری سفارش پشتیبانی درباره ما تماس با ما
پر فروش ترین محصولات
خلاصه کتاب تئوری سازمانی استیفن رابیتز
خلاصه کتاب تئوری سازمانی استیفن رابیتز
قیمت : 4,000 تومان
خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی پیشرفته ـ عباسپور
خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی پیشرفته ـ عباسپور
قیمت : 5,000 تومان
کتاب مدیریت منابع انسانی در سازمان های دولتی ـ درویش
کتاب مدیریت منابع انسانی در سازمان های دولتی ـ درویش
قیمت : 4,000 تومان
خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی ـ سعادت
خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی ـ سعادت
قیمت : 4,000 تومان
خلاصه کتاب مدیریت استراتژیک فرد آر دیوید

خلاصه کتاب مدیریت استراتژیک فرد آر دیوید

خلاصه کتاب مدیریت استراتژیک فرد آر دیوید ۵۰ ص تایپ شده pdf ...
قیمت : 5,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
جزوه مديريت استراتژيك منابع انساني آرمسترانگ

جزوه مديريت استراتژيك منابع انساني آرمسترانگ

جزوه مديريت استراتژيك منابع انساني آرمسترانگ ۳۶ ص تایپ شده Pdf ...
قیمت : 4,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
جزوه مدیریت منابع انسانی ـ جعفرنیا

جزوه مدیریت منابع انسانی ـ جعفرنیا

دانلود جزوه مدیریت منابع انسانی ـ جعفرنیا ۲۶ ص تایپ شده فرمت pdf ...
قیمت : 3,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
جزوه بازاریابی و مدیریت بازار ـ الواداری

جزوه بازاریابی و مدیریت بازار ـ الواداری

دانلود جزوه بازاریابی و مدیریت بازار ـ الواداری ۳۰۰ ص تایپ شده pdf ...
قیمت : 5,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
خلاصه کتاب تئوری سازمان استیفن رابینز

خلاصه کتاب تئوری سازمان استیفن رابینز

دانلود خلاصه کتاب تئوری سازمان استیفن رابینز ۵۸ ص تایپ شده ...
قیمت : 5,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
جزوه حسابداری مدیریت ـ باقرزاده

جزوه حسابداری مدیریت ـ باقرزاده

دانلود جزوه حسابداری مدیریت ـ باقرزاده ۴۶ ص دستنویس pdf ...
قیمت : 4,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
جزوه ارتباطات بازاریابی ـ میمند و سالاری

جزوه ارتباطات بازاریابی ـ میمند و سالاری

دانلود جزوه ارتباطات بازاریابی ـ میمند و سالاری ۳۴۹ ص تایپ شده pdf ...
قیمت : 5,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
جزوه مدیریت تبلیغات و ارتباطات بازاریابی ـ‌ رحیمیان

جزوه مدیریت تبلیغات و ارتباطات بازاریابی ـ‌ رحیمیان

دانلود جزوه مدیریت تبلیغات و ارتباطات بازاریابی ـ‌ رحیمیان ۷۰ ص دستنویس فرمت pdf ...
قیمت : 4,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
جزوه بازاریابی ـ محمدکاظمی ـ‌ دانشگاه تهران

جزوه بازاریابی ـ محمدکاظمی ـ‌ دانشگاه تهران

دانلود جزوه بازاریابی ـ محمدکاظمی ـ‌ دانشگاه تهران ۲۷۱ ص تایپ شده Pdf ...
قیمت : 5,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
برنامه ریزي استراتژیک بازاریابی ـ رستم پور

برنامه ریزي استراتژیک بازاریابی ـ رستم پور

دانلود برنامه ریزي استراتژیک بازاریابی ـ رستم پور ۳۶ ص تایپ شده Pdf ...
قیمت : 4,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17