خانه راهنمای خرید پیگیری سفارش پشتیبانی درباره ما تماس با ما
پر فروش ترین محصولات
خلاصه کتاب تئوری سازمانی استیفن رابیتز
خلاصه کتاب تئوری سازمانی استیفن رابیتز
قیمت : 4,000 تومان
خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی پیشرفته ـ عباسپور
خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی پیشرفته ـ عباسپور
قیمت : 5,000 تومان
کتاب مدیریت منابع انسانی در سازمان های دولتی ـ درویش
کتاب مدیریت منابع انسانی در سازمان های دولتی ـ درویش
قیمت : 4,000 تومان
خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی ـ سعادت
خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی ـ سعادت
قیمت : 4,000 تومان
خلاصه کتاب مدیریت عمومی ـ الوانی

خلاصه کتاب مدیریت عمومی ـ الوانی

دانلود خلاصه کتاب مدیریت عمومی ـ الوانی ۳۴ ص تایپ شده pdf ...
قیمت : 4,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
دانلود جزوه مدیریت تکنولوژی ـ رادفر

دانلود جزوه مدیریت تکنولوژی ـ رادفر

دانلود جزوه مدیریت تکنولوژی ـ رادفر ۱۹ ص اسکن شده دستنویس فرمت jpeg ...
قیمت : 3,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
جزوه خلق مدل کسب و کار ـ استروالدر و پیکنیور

جزوه خلق مدل کسب و کار ـ استروالدر و پیکنیور

جزوه خلق مدل کسب و کار ـ استروالدر و پیکنیور ترجمه: توکلی و همکاران تعداد ...
قیمت : 3,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
جزوه تحقیقات و مدیریت استراتژیک بازاریابی ـ صمدعالی

جزوه تحقیقات و مدیریت استراتژیک بازاریابی ـ صمدعالی

دانلود جزوه تحقیقات و مدیریت استراتژیک بازاریابی ـ صمدعالی ۱۹۵ص فرمت pdf ...
قیمت : 4,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
جزوه مدیریت استراتژیک داوری ـ دانشگاه تهران

جزوه مدیریت استراتژیک داوری ـ دانشگاه تهران

جزوه مدیریت استراتژیک داوری ـ دانشگاه تهران ۱۳۴ ص فرمت pdf ۹۹ صفحه تایپ شده + ۳۵ صفحه دستنویس ...
قیمت : 5,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
جزوه مباحث جاری در مدیریت ـ نائینی

جزوه مباحث جاری در مدیریت ـ نائینی

دانلود جزوه مباحث جاری در مدیریت ـ نائینی ۱۳۵ ص فرمت pdf تایپ شده ...
قیمت : 4,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
جزوه سیستم های اطلاعات مدیریت ـ تولایی ـ دانشگاه بهشتی

جزوه سیستم های اطلاعات مدیریت ـ تولایی ـ دانشگاه بهشتی

دانلود جزوه سیستم های اطلاعات مدیریت ـ تولایی دانشگاه شهید بهشتی ۷۴ ص pdf تایپ شده ...
قیمت : 4,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
جزوه روش تحقیق پیشرفته _تولایی ـ دانشگاه شهید بهشتی

جزوه روش تحقیق پیشرفته _تولایی ـ دانشگاه شهید بهشتی

دانلود جزوه روش تحقیق پیشرفته با تاکید بر فناوري اطلاعات_تولایی ـ دانشگاه شهید بهشتی ۱۳۰ ص فرمت pdf ...
قیمت : 5,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
خلاصه کتاب سازمان: سیستم های عقلایی،طبیعی و باز ـ ریچارد اسکات

خلاصه کتاب سازمان: سیستم های عقلایی،طبیعی و باز ـ ریچارد اسکات

خلاصه کتاب سازمان: سیستم های عقلایی،طبیعی و باز ـ ریچارد اسکات ۴۹ ص فرمت PDF ...
قیمت : 4,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
جزوه درس تحلیل رفتاری و مدیریت منابع انسانی ـ کمالی راد

جزوه درس تحلیل رفتاری و مدیریت منابع انسانی ـ کمالی راد

جزوه درس تحلیل رفتاری و مدیریت منابع انسانی ـ کمالی راد ۲۵ ص فرمت pdf تایپ شده ...
قیمت : 3,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17